ماسک صورت تروکاور زغالی

69,000تومان 44,900تومان

ماده موثر این ماسک کربن فعال است که در پزشکی به عنوان ماده ای برای جذب مواد سمی بدن استفاده می شود.