جهت استفاده در آرایشگاه های مردانه و زنانه و تتو کارها به کار میرود.
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد 
چند بار مصرف